Historisk arkiv

Nyheter

En lettelse for norsk luftfart

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Med bidrag fra staten har Norwegian lykkes med en omfattende rekonstruksjon.

Etter fullført kapitalinnhenting i dag 26. mai, er Norwegian ute av rekonstruksjonsprosessen både i Norge og Irland.

– Dette har vært en krevende reise for Norwegian, og jeg er glad for at selskapet er ute av konkursfare. Selv om det fortsatt er et krevende marked, er det et helt annet selskap enn tidligere, sier næringsminister Iselin Nybø (V).

Staten bidro med lånegarantiordning

Regjeringen tok våren 2020 initiativ til en statlig lånegaranti på inntil 6 milliarder kroner for flyselskaper med norsk driftstillatelse. Hensikten var å bidra til at selskapene skulle få tilgang til finansiering i markedet. Av disse var 3 milliarder kroner rettet mot Norwegian.

Med garantiordningen fulgte krav om at både eiere og långivere måtte bidra.

– Vi er glade for at Garantiordningen for luftfarten synes å ha tilført Norwegian nødvendig likviditet, og bidratt til å bringe selskapet gjennom en kritisk fase, sier Nybø.

Sa først nei

Staten sa høsten 2020 nei til en henvendelse fra Norwegian om ytterlige kapitalbidrag med bakgrunn i selskapets kapitalstruktur og risikoprofil.

Selskapet kom tilbake til staten med en revidert forretningsplan som ble lagt til grunn i den etterfølgende rekonstruksjonsprosessen. 

– Den reviderte forretningsplanen la opp til vesentlig lavere gjeld og bedre forutsetninger for videre drift. Dette bidro til å redusere statens risiko og en mer forsvarlig bruk av statens midler, sier næringsministeren.

Staten deltar i hybridlånet

Staten har i forbindelse med selskapets kapitalinnhenting tegnet seg i et konvertibelt evigvarende obligasjonslån, det såkalte hybridlånet. Staten tegnet seg for inntil 1,5 milliarder kroner, i tråd med Stortingets vedtak, og fikk tildelt 1,2 milliarder kroner gjennom en allokeringsprosess hvor staten deltok på linje med andre kreditorer.

– Staten har gjennom forhandlinger oppnådd vilkår i tråd med regjeringens og Stortingets forutsetninger. Regjeringen har hele tiden lagt til grunn at deltagelsen skal være på markedsmessige vilkår og at også institusjonelle og strategiske private investorer stiller opp for Norwegian, sier næringsministeren.

Staten er ikke en langsiktig strategisk investor i Norwegian. Eventuell avhendelse av statens deltagelse vil bli vurdert med utgangspunkt i utviklingen i selskapet og markedet for denne type lån.