Historisk arkiv

Foreslår større fleksibilitet til å velge reaksjonstype

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

I et forslag som i dag sendes på høring foreslås det endringer i reglene om administrativ inndragning av fangst.

- Forslaget som nå sendes på høring innebærer at forvaltningen får større fleksibilitet til å velge den mest rimelige reaksjonstypen. Det betyr at forvaltningen ikke trenger å foreta administrativ inndragning i sakstyper der det framstår som unødvendig tyngende, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen.

I dag må fangst eller verdien av fangst som er høstet eller levert i strid med reglene tilfalle vedkommende fiskesalgslag, eller staten dersom fangsten ikke faller inn under omsetningsretten til salgslaget.

Fiskeridirektoratet sender i dag ut høringsforslaget om endringer i havressursloven § 54 om inndragning av fangst. Høringen er oppfølging av Nærings- og fiskeridepartementets bestilling fra 10. november 2020.

Konkret går lovforslaget ut på at det i § 54 tas inn en hjemmel for departementet til å fastsette i forskrift nærmere bestemmelser om hvilke overtredelser som rammes av administrativ inndragning av fangst etter § 54 første ledd første punktum. Lovforslaget skal  åpne for at departementet kan:

  1. tydeliggjøre i forskrift hvilke typer overtredelser som rammes av administrativ inndragning etter § 54 første ledd første punktum, og
  2. fastsette i forskrift at enkelte typer overtredelser som rammes av administrativ inndragning etter § 54 første ledd første punktum, ikke lenger skal gjøre det.

Dersom lovforslaget blir vedtatt av Stortinget, vil fiskeriforvaltningen sende på høring forslag om nødvendige forskriftsendringer.

Gå til høringen på Fiskeridirektoratet sin nettside.