Historisk arkiv

Oppnevning av medlemmer til Konkurranseklagenemnda

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

I statsråd ble det i dag oppnevnt fire medlemmer til Konkurranseklagenemnda. Medlemmene oppnevnes fra 1. april 2021.

Konkurranseklagenemnda er en uavhengig klagenemnd, som behandler klager på vedtak og avgjørelser som Konkurransetilsynet fatter. For å få en effektiv og faglig kompetent klagenemnd, med høy grad av tillit i næringslivet og allmennheten, har det stor betydning at nemnda har den rette kompetansen.

– Konkurranseklagenemnda består av medlemmer med relevant og variert kompetanse som er viktig for nemndas arbeid. Jeg er trygg på at nemnda vil sørge for god og effektiv klagebehandling, sier næringsminister Iselin Nybø (V).

Sammensetningen av medlemmer i Konkurransenemnda gjenspeiles ellers av god variasjon når det gjelder erfaring og bakgrunn, kjønn og geografisk tilhørighet.

Medlemmer i Konkurranseklagenemnda blir oppnevnt for fire år. Konkurranseklagenemda ledes av advokat Karin Fløistad (Oslo). 

Konkurranseklagenemnda består fra 1. april 2021 av følgende medlemmer:

Advokat Karin Fløistad, Oslo (leder).

Professor Tore Lunde, Bergen

Førsteamanuensis Ronny Gjendemsjø, Bergen

Konsernadvokat Elisabeth Styrvold Wiggen, Bærum

Førsteamanuensis Linda Orvedal, Aurland

Lagdommer Bjørn Eirik Hansen, Hamar

Doktorgradsstipendiat Tyra Merker, Oslo

Professor Frode Steen, Askøy