Historisk arkiv

Nyheter

Rapport fra partssammensatt maritimt utvalg ut på høring

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Det partssammensatte maritime utvalget sin rapport med forslag for å styrke den maritime næringen er nå ute på høring.

– Partene i maritim næring har kommet med sin rapport som berører temaer som norsk maritim kompetanse, sysselsetting og konkurransekraft. Jeg er interessert i å høre hvordan aktører som benytter seg av maritime tjenester ser på utvalgets anbefalinger, sier næringsminister Iselin Nybø (V).

Regjeringen oppnevnte høsten 2020 et partssammensatt maritimt utvalg ledet av tidligere fiskeridirektør Liv Holmefjord. Utvalgets mandat var å vurdere tiltak for å styrke norsk maritim kompetanse, sysselsetting og konkurransekraft.

Rapporten ble overlevert næringsministeren 19. mars og skal nå ut på høring.

Sjekk status for høringen her.

Les hele rapporten her.