Historisk arkiv

Sertifiserte Svalbard-guider skal gi et tryggere reiseliv

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

I arbeidet med en revidert turistforskrift for Svalbard ber regjeringen om innspill til den varslede sertifiseringen av turistguider. Målet er å skape bedre opplevelser for turistene og samtidig dempe belastningen på sårbar natur.

– Svalbard er et helt unikt sted både når det gjelder natur, kultur og historie. En ny sertifiseringsordning for Svalbard-guider vil øke sikkerheten for turistene og samtidig ivareta natur- og kulturskatter. Når vi nå skal få reiselivsnæringen i gang igjen er jeg opptatt av at tilbudet skal bli så godt som mulig, sier næringsminister Iselin Nybø (V).

Noe av det regjeringen ønsker innspill på er knyttet til hvilke kompetansekrav som bør inngå i en sertifisering av guidene, hvor utdanningen bør gjennomføres og hvilke krav som bør settes til fornying. Både næringsliv, akademia og forvaltning skal bidra med innspill i arbeidet med å revidere turistforskriften for Svalbard.

– Regjeringen tar nå grep for å sikre en forsvarlig utvikling i reiselivet. Både hensynet til sikkerhet og beredskap og de høye miljømålene som er satt for Svalbard gjør at vi ønsker kvalitet i reiselivsproduktene. Regjeringen er opptatt av at utviklingen i reiselivsnæringen på Svalbard bidrar til en positiv samfunnsutvikling i Longyearbyen, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H). 

Regjeringen vil bidra til en seriøs næring ved å sørge for at reiselivsnæringen opererer med standarder som ikke bare sikrer trygge opplevelser for turistene, men også sikrer trygge og stabile arbeidsvilkår for sine ansatte. Innspillsmøtet arrangeres digitalt onsdag 12. mai. Presse som ønsker å delta kan kontakte media@nfd.dep.no

Fakta

  • Nærings- og fiskeridepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet samarbeider om å revidere turistforskriften som gjelder på Svalbard.
  • 12. mai avholdes et innspillsmøte ledet av statssekretærene Lucie Katrine Sunde-Eidem (Nærings- og fiskeridepartementet) og Lars Jacob Hiim  (Justis- og beredskapsdepartementet).
  • Et forslag til ny forskrift vil bli sendt på høring i løpet av høsten.