Historisk arkiv

Smittevern og regler om avstand i dagligvarehandelen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Det forskriftsfestede kravet om en meter avstand i dagligvarebutikker gjelder uendret

I uke 12 ble det gjort en endring i anbefalingen til befolkningen generelt å om å holde to meter avstand der det er mulig. Bakgrunnen for denne endringen er økt smitte og utbredelsen av muterte varianter som er mer smittsomme og kan gi større sykdomsutbredelse.

For virksomheter hvor en meter er forskriftsfestet i covid-19-forskriften vil imidlertid kravet om en meter avstand fortsatt gjelde. Dette gjelder for eksempel i matvarebutikker. For å redusere sosial kontakt anbefaler helsemyndighetene likevel at både ansatte og kunder tilstreber å holde to meters avstand der det er mulig.

Anbefalingen for hele landet er å bruke munnbind dersom det ikke er mulig å holde to meters avstand, men i områder med forsterkede smitteverntiltak og særlig høyt tiltaksnivå, som i Viken, har Helse og omsorgsdepartementet forskriftsfestet påbud om munnbind dersom det ikke er mulig å holde en meters avstand.

Det er også enkelte kommuner som har gitt egne lokale forskrifter om smitteverntiltak, som man bør være oppmerksom på. Disse finner man via Helsenorge.no