Historisk arkiv

Støtter arbeid med bærekraft i mineralnæringen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet har innvilget støtte til Norsk Bergindustris arbeid med å implementere bærekraftssystemet Towards Sustainable Mining i Norge. Norsk Bergindustri vil motta totalt 2,462 millioner kroner over tre år.

-Mineraler er avgjørende for det grønne skiftet, og regjeringen er opptatt av at Norge skal ha en bærekraftig mineralnæring. Towards Sustainable Mining er et godt tiltak i bærekraftsarbeidet i mineralnæringen. Med dette systemet kan bransjen synliggjøre arbeidet de gjør på bærekraft, sier næringsminister Iselin Nybø.

Towards Sustainable Mining (TSM) er et system, hvor mineralbedriftene årlig rapporterer på arbeidet med bærekraft og rangeres etter ulike bærekraftsindikatorer. 

Norsk Bergindustri søkte høsten 2020 Nærings- og fiskeridepartementet om økonomisk støtte til sitt arbeid med å implementere Toward Sustainable Mining i Norge gjennom ordningen Tilskudd for særskilte prosjekter. Formålet med denne ordningen er å kunne gi tilskudd til tiltak som er vesentlige i departementets arbeid med næringspolitikken.

Norsk Bergindustri er i gang med å tilrettelegge TSM for norske forhold. En ekspertgruppe med representanter fra bransjen startet sitt arbeid i januar 2020 og i september 2020 ble en referansegruppe etablert. Midlene fra Nærings- og fiskeridepartementet skal fordeles over de neste tre årene.

Bakgrunn:

TSM er et klassifiseringssystem utviklet av Mining Association of Canada (MAC) der bedriftene rapporterer om egen virksomhet årlig, og deretter rangeres etter ulike bærekraftsdimensjoner. Det foretas en form for kontroll med bedriftenes rapportering av en uavhengig instans. MAC er eier av hovedkonseptet, men eks. Finland, som også har implementert dette, har innført sin egen variant, med egne bærekraftskriterier.

Norsk Bergindustri signerte en samarbeidsavtale med MAC 2. mars 2020, og Norge ble dermed det åttende landet i verden som tas TSM-verktøyet i bruk.

MACs TSM-initiativ er basert på at enkeltbedrifter "godkjenner" et sett med TSM guiding principles for selskapene der formålet er å fastsette sosial, økonomisk og miljømessig praksis som harmonerer med lokalsamfunn og berørte interesser for næringen. Dette inkluderer forholdet til urfolk.

Selskapene må implementere et rapporteringssystem i sine systemer og rapportere om visse kriterier årlig. Hvert tredje år gjennomgår en ekstern kontrollinstans et utvalg av selskaper. Et rådgivende panel med interessenter utenfor næringen velger ut bedrifter som skal delta i en gjennomgang.