Historisk arkiv

Vil legge til rette for privatisering av Entra og Mesta

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og handelsdepartementet

Statsbudsjettet 2014 - Tilleggsproposisjon

Regjeringen ber Stortinget om fullmakt til å redusere statens eierskap i Entra og Mesta.

I tilleggsproposisjonen til statsbudsjettet for 2014 ber regjeringen om utvidede fullmakter til å redusere statens eierskap i Entra Holding AS og Mesta AS.

Regjeringen tar dermed viktige skritt for å legge til rette for privatisering av selskaper hvor det ikke er naturlig at staten er en langsiktig eier.

For Entra innebærer forslaget at staten vil kunne selge seg helt ut av selskapet. Det gir større handlingsrom for å vurdere ulike alternativer for nedsalg.

- Forslaget innebærer at vi kan velge løsninger ut fra det som er økonomisk mest gunstig for staten, sier næringsminister Monica Mæland.

Regjeringen foreslår i proposisjonen at det tas ut et ekstra utbytte på 650 millioner kroner fra selskapet dersom selskapet privatiseres i 2014.  

Regjeringen foreslår også at Nærings- og handelsdepartementet får fullmakt fra Stortinget til å selge statens aksjer i Mesta.

- Vi tror en best mulig industriell løsning for Mesta kan oppnås ved at det selges til en kjøper med kjennskap til bransjen, sier Mæland.

En reduksjon i statens eierandeler i Entra og Mesta vil bli gjennomført når det fremstår som økonomisk gunstig for staten.