Historisk arkiv

Norge og Grønland er enige om kvoteavtale for 2014

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Fiskeri- og kystdepartementet

- Jeg er glad for at Norge og Grønland er enige om kvoteavtale for 2014, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

Kvotenivået for de fleste bestander videreføres på samme nivå som for 2013. Imidlertid vil norske fiskemuligheter på uer reduseres, mens kvotene på torsk økes. Norge og Grønland er også enige om å videreføre og til dels utvide forskingssamarbeidet.

Grønlands torskekvote i Barentshavet er i likhet med 2013 satt til 3500 tonn. Hysekvoten er redusert til 950 tonn og seikvoten satt til 700 tonn. I tillegg kan Grønland fiske inntil 260 tonn bifangst av andre arter.

Den norske blåkveitekvoten på Vest-Grønland er videreført med 900 tonn. På Øst-Grønland er blåkveitekvoten videreført med 275 tonn og kveitekvoten med 160 tonn. Torskekvoten er økt til 1200 tonn, kvoten for bunnlevende uer blir videreført med 400 tonn, og den pelagiske uerkvoten blir redusert til 750 tonn. I tillegg kan norske fartøy fiske 150 tonn bifangst av andre arter.

Partene er enige om å iverksette elektronisk fangst- og aktivitetsrapportering i hverandres soner fra 1. januar 2015.

Norge og Grønland planlegger et samarbeid om et nytt forskningsprosjekt vedrørende klimaendringer på utbredelse av fiskearter i grønlandske farvann.

Forskningssamarbeidet videreføres for blåkveite torsk og uer. I tillegg legges det opp til at Grønland også skal delta i forskningssamarbeidet om makrell.