Historisk arkiv

Firepartsavtale for forvaltning av norsk vårgytende sild for 2014.

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

EU, Island, Norge og Russland har inngått avtale om forvaltning av norsk vårgytende sild for 2014. Færøyene ønsket nok en gang ikke å være med på en kyststatsavtale for inneværende år som viderefører den avtalte fordelingen fra 2007.

-Selv om jeg ideelt sett hadde ønsket en fempartsavtale, inkludert Færøyene, måtte vi bare innse at det ikke var mulig. Jeg er likevel glad for at vi har fått på plass en avtale, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

Totalkvoten for 2014 er satt til 418 487 tonn, i tråd med forskernes anbefaling. Norges kvote ligger fast på 61% og for 2014 utgjør dette en kvote på 255 277 tonn. Partene har avsatt et kvantum av den totale kvoten for færøysk fiske, i samsvar med deres andel fra rammeavtalen fra 2007.

Bestanden høstes bærekraftig i tråd med forvaltningsplanen, men har hatt sviktende rekruttering i flere år. Kvotene i 2014 er derfor redusert med 200 513 tonn fra 2013. Grunnen til dette er fortsatt svak rekruttering og små årsklasser etter 2004.

Partene ble også, sammen med Færøyene, i høst, enige om å foreta et arbeid om sonetilhørighet i løpet av 2014.

Partenes adgang til å fiske sild i hverandres soner er videreført.

Les Firepartsavtalen for forvaltning av norsk vårgytende sild her