Historisk arkiv

Regjeringen Solberg

Privatiserer Mesta

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Næringsminister Monica Mæland (H) starter prosessen for å selge statens aksjer i Mesta.

Regjeringen følger nå opp Stortingets fullmakt for å selge Mesta. Selskapet er Norges største for drift og vedlikehold av vei.

– Det er ingen gode grunner til at staten bør være langsiktig eier av Mesta. Private eiere vil være minst like gode som staten, sier næringsminister Monica Mæland.

Selskapet ble etablert i 2003 da produksjonsvirksomheten i Statens vegvesen ble skilt ut som eget aksjeselskap og konkurranseutsatt.

– Mesta har de siste årene gjennomført en omfattende omstillingsprosess. Det er nå et lønnsomt selskap som er i en god posisjon i et voksende marked. Jeg tror vi kan finne gode nye eiere for Mesta og ser frem til en fortsatt god utvikling for selskapet, sier Mæland.

Planen er å forberede salgsprosessen frem mot høsten med sikte på en dialog med interessenter i løpet av høsten og eventuelt inngåelse av en salgsavtale etterhvert. Nærings- og fiskeridepartementet har engasjert Arctic Securities som finansiell rådgiver og advokatfirmaet Thommessen som juridisk rådgiver.

– Jeg vil understreke at vi ikke har noe hastverk. Det viktigste er å komme frem til gode løsninger for selskapet og staten som eier, sier Mæland.

Mesta hadde i 2013 en omsetning på 4 milliarder kroner og et årsresultat på 166 millioner kroner. Selskapet hadde 1520 ansatte ved utløpet av 2013.