Historisk arkiv

Regjeringen Solberg

Kvalitetstilsyn i regi av Råfisklaget fra nyttår

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Fra 1. januar 2015 skal Norges råfisklag føre tilsyn med råstoffkvalitet og -behandling som en prøveordning for hvitfisksektoren i Nordland, Troms og Finnmark.

- For å bli mer konkurransedyktig i et stadig mer krevende internasjonalt marked, er næringen selv nødt til å ta et større ansvar for kvaliteten på råstoffets som landes, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

Opprettelse av et kvalitetstilsyn vil på sikt styrke verdiskapingen i torskesektoren og ordningen bli landsdekkende når vi har fått erfaringer.

Råfisklagets inspektører skal føre tilsyn med noen få, men svært avgjørende kravpunkt, og det er lagt stor vekt på at tilsynsskjema med veileder skal være så enkelt som mulig slik at det skal være lett å foreta kontroll ved landing. Råfisklaget har nå fått på plass en ordning slik at inspektørene kan rapportere eventuelle feil og mangler elektronisk til Mattilsynet. Kvalitetstilsynet kommer i tillegg til Mattilsynet sin rolle med å håndtere mattrygghet og andre oppgaver etter matloven.

For å vurdere effekten av ordningen, skal Nofima igangsette et følgeprosjekt som måler råstoffkvaliteten på bestemte lokasjoner ved oppstart av ordningen og med jevnlige oppdateringer etter hvert som ordningen virker i 2015-2016. Det tas sikte på å evaluere selve ordningen i 2017.

Forskrift om endring i forskrift om kvalitet på fisk og fiskevarer