Historisk arkiv

Mæland møtte Yara-ledelsen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Næringsminister Monica Mæland hadde i dag møte med styreleder Bernt Reitan og konsernsjef Jørgen Ole Haslestad i Yara International ASA.

- De forsikret om at selskapets styre og ledelse tar både Økokrim-saken og arbeidet med anti-korrupsjon på største alvor. Staten har nulltoleranse for korrupsjon, sier næringsminister Monica Mæland.

Bakgrunnen for møtet var at statsråden ønsket å få status i saken som er under etterforskning, og en orientering om selskapets arbeid med anti-korrupsjon, etikk og etterlevelse.

- Det var viktig for meg å understreke at Yara må ta lærdom av sine erfaringer og at selskapet arbeider effektivt og systematisk med å utvikle arbeidet innenfor disse viktige områdene, sier Mæland.