Historisk arkiv

Privatiserer Entra

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet gjør klart for å privatisere det statlige eiendomsselskapet Entra.

Entra er et av Norges ledende eiendomsselskaper. I forbindelse med at Nærings- og fiskeridepartementet har fått fullmakt til å selge samtlige aksjer i Entra Holding AS har departementet besluttet å sette i gang en privatiseringsprosess.

– Vi vil i nær kontakt med Entra vurdere hva som er en fornuftig prosess for privatiseringen av selskapet. Vi vil orientere markedet når det er naturlig, sier næringsminister Monica Mæland.

Det er besluttet at privatiseringsprosessen kan gjennomføres uten at eiendommer skilles ut fra Entra.

– Under den forrige regjeringen var det en lang diskusjon om eiendommer skulle tas ut av Entra før en privatiseringsprosess kunne starte. Vi er godt fornøyd med at dette spørsmålet nå er avklart og at vi som eier av selskapet kan sette i gang privatisering, sier Mæland.

Entra eier og forvalter cirka 1,2 millioner kvadratmeter, fordelt på rundt 115 bygg.