Historisk arkiv

Regjeringen Solberg

Vedtak om grønne laksekonsesjoner Gruppe A (Troms og Finnmark) opprettholdes

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet har avgjort klagesakene i Gruppe A. Samtlige klager er avvist, og Faggruppens vedtak er opprettholdt.

- Vi er i all hovedsak enig med Faggruppens vurderinger. Det betyr at tiltakene stor smolt og bruk av triploid fisk er tillagt særlig vekt. I tillegg har de søkerne som har vunnet frem forpliktet seg også til andre tiltak, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

Etter dette har følgende selskap fått endelig tilsagn om konsesjon i Gruppe A (Troms og Finnmark): 

Finnmark (ingen mindre aktører)  
NRS Finnmark AS    5 tillatelser
Grieg Seafood Finnmark AS 4 tillatelser
Cermaq Norway AS    1 tillatelse
Troms  
Mindre aktører:                             
Wilsgård Fiskeoppdrett AS 2 tillatelser
Gratanglaks AS 1 tillatelse
Salaks AS     1 tillatelse
Kleiva Fiskefarm AS   1 tillatelse
   
Åpent for alle:       
Nor Seafood AS    2 tillatelser
Nord Senja Laks AS  2 tillatelser
Nordlaks Oppdrett AS 1 tillatelse


Det følger av tildelingsforskriften at de som nå har fått endelige tilsagn må betale vederlaget for tillatelsene innen 30 dager, inkl. helligdager.

- Vi fortsetter nå klagebehandlingen av klagene i Gruppe C (de mørkegrønne). Jeg kan ikke si konkret når vedtak i denne gruppen vil foreligge, men det legges også i det videre opp til en effektiv saksbehandling, sier Aspaker.