Historisk arkiv

Landsdekkende såkornfond til Bergen og Nord-Norge

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

- Unge, innovative bedrifter i hele landet trenger kapital og kompetanse for å lykkes og bidra til omstilling av næringslivet, sier næringsminister Monica Mæland.

Regjeringen oppretter nå to nye landsdekkende såkornfond. Fondene skal forvaltes fra Bergen og Nord-Norge.

Såkornfond investerer i unge, innovative bedrifter med internasjonalt vekstpotensial.

Staten vil bidra med 150 millioner kroner i investeringskapital i hvert av fondene. Private investorer må bidra med minst tilsvarende beløp. Fondene blir dermed på minimum 300 millioner kroner hver.

Hvert av de to nye fondene kan investere i om lag 15 bedrifter. Fondene vil bidra til nytt næringsliv slik at norsk økonomi får flere bein å stå på.

 – Jeg er glad for at et av fondene legges til Bergen. Byen har et svært godt miljø for forskning og utvikling, men det trengs penger for å gjøre ideene salgbare. Nå følger vi også opp målet om å legge til rette for nye såkornfond i universitetsbyene, sier næringsminister Monica Mæland.

– Med et fond i Nord-Norge bidrar vi til å styrke mulighetene for nordnorsk næringsliv. Samtidig er det en viktig og konkret leveranse i nordområdepolitikken, som det er bred enighet om, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

Fondene skal være landsdekkende, men all erfaring er at de har størst betydning for den regionen de er lokalisert i. Innovasjon Norge forvalter statens interesser i fondene. De skal nå velge forvaltere for fondene gjennom en åpen konkurranse. Deretter skal privat kapital hentes inn. Forvaltere og investorer velger bransjer fondene spesialiserer seg på. Det vil ta om lag ett år før fondene kan begynne å investere.