Historisk arkiv

Forskningsrådet-penger:

En halv milliard til forskningsbedrifter

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

50 prosjekter over hele landet får en halv milliard kroner til å forske frem nye produkter og tjenester. Målet er å gjøre mer forskning om til butikk.

Næringsminister Monica Mæland og Dyreparken-sjef Reidar Fuglestad.
Dyreparken i Kristiansand er en av bedriftene som får støtte fra Forskningsrådet. Her er næringsminister Monica Mæland sammen med Dyreparken-sjef Reidar Fuglestad. Foto: Ragnhild Simenstad/NFD

- Jeg vil gratulere alle bedriftene som har kommet gjennom nåløyet. Vi trenger at mer forskning blir gjort om til butikk. Dette er prosjekter som vil kunne gi nye produkter og tjenester i nytt næringsliv, og omstilling og fornyelse i det etablerte, sier næringsminister Monica Mæland.

Totalt 532 millioner kroner skal fordeles på 50 forskningsprosjekter. Pengene kommer fra Forskningsrådets største program for næringslivet, Brukerstyrt innovasjonsarena (BIA).

Dyreparken i Kristiansand, Gyldendal forlag, produsenter av skreddersydde vinduer, og en bedrift som skal resirkulere fiskeavfall til bruk i medisiner er blant de som Forskningsrådet nå støtter opp om. Se listen over alle tildelingene her.

– Hele 50 bedrifter av i alt 181 som søkte oss får støtte til sine prosjekter gjennom Forskningsrådets BIA-program. Vi mottok 33 prosent flere søknader i år. Det viser en økt vilje i næringslivet til å bruke forskning for å skape innovasjon. Dette er viktig og nødvendig for at vi skal hevde oss innen næringer som blir mer og mer kunnskapsbaserte, sier administrerende direktør Arvid Hallén i Forskningsrådet.

Resultatene fra prosjektene som får BIA-penger kan både bidra til å skape nye arbeidsplasser og til å holde jobber i Norge.

- Norske bedrifter kjemper i krevende verdensmesterskap hver dag. Det handler om at vi må ha de beste løsningene. Gjennom den sterke satsingen regjeringen har på forskning og innovasjon, ruster vi næringslivet til å møte konkurransen, sier Mæland.

På ti år har BIA-programmet ført til 900 nye produkter og 160 bedrifter. Programmet finansierer samarbeidsprosjekter mellom bedrifter og offentlig finansierte forskningsmiljøer. Det er bedriftene selv som har regien på forsknings- og utviklingsarbeidet.

Les mer om BIA-programmet her.