Forsiden

Historisk arkiv

Nytt anskaffelsesregelverk i 2017

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

I dag er det besluttet at den nye anskaffelsesloven trer i kraft 1. januar 2017. De nye anskaffelsesforskriftene trer i kraft fra samme tidspunkt.

Ny lov og nye forskrifter om offentlige anskaffelser ble vedtatt i sommer. Informasjon om det nye regelverket finner du her.

Departementet er i gang med å utarbeide veiledning til det nye regelverket. En del veiledningstekster er allerede lagt ut her på våre hjemmesider for offentlige anskaffelser. Flere veiledningstekster vil bli lagt ut fortløpende.