Historisk arkiv

Historisk arkiv

Nytt teknologiråd

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Regjeringen har utnevnt et nytt teknologiråd for perioden 15. november 2016 – 14. november 2020. Teknologirådet er et uavhengig, offentlig organ som gir råd til Stortinget og regjeringen om ny teknologi.

- Rådet tar stilling til teknologiutfordringer og de muligheter som ligger i ny teknologi på alle samfunnsområder. Rådet er viktig for å fremme en offentlig teknologidebatt og foreslår tiltak, sier næringsminister Monica Mæland (H).

Siri Hatlen vil fortsatt lede Teknologirådet. I 2016 har Teknologirådet en bevilgning fra Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) på ni millioner kroner kroner gjennom Norges forskningsråd.

 Teknologirådets mål er å:

  • Identifisere og debattere store teknologiutfordringer, og bidra til å fremme en menneske- og miljøvennlig teknologivurdering
  • Være oppdatert på hva som foregår innen teknologivurdering og teknologiske fremsyn internasjonalt
  • Aktivt stimulere til offentlig teknologidebatt
  • Iverksette utredninger og helhetsvurderinger av teknologiens muligheter og konsekvenser for samfunnet og den enkelte borger
  • Formidle resultatene av sitt arbeid til Stortinget, øvrige myndigheter og samfunnet generelt

Rådet skal bidra til en balansert offentlig teknologidiskusjon og vurdering. I sitt arbeid skal Teknologirådet involvere både eksperter, beslutningstakere, interessenter og lekfolk. Funksjonstiden for Teknologirådet er 4 år med adgang til gjenoppnevning en gang. Medlemmene i det nye rådet har kompetanse på viktige områder, eksempelvis medisin og helse, fisk og havbruk, klima og miljø, IKT, bioteknologi og nanoteknologi. Medlemmene valgt ut på grunn av sin kompetanse, og rådet er balansert med hensyn til kjønn, geografi og alder.

 

Teknologirådet november 2016 – november 2020:

1. Frittstående konsulent Siri Hatlen (leder, gjenoppnevning)

2. Direktør Cecilie Mauritzen, DNV GL (gjenoppnevning)

3. Leder Christine Meisingset, Bærekraftige investeringer i Storebrand (gjenoppnevning)

4. Professor Bent Sofus Tranøy, Høyskolen i Hedmark (gjenoppnevning)

5. Dekan Reid Hole, Universitetet i Nordland (gjenoppnevning)

6. Direktør Odd Roger Enoksen, Andøya Space Center (gjenoppnevning)

7. Forskningssjef Marit Aursand, SINTEF fiskeri og havbruk

8. Leder Helene Fladmark, Eyde-nettverket

9. Direktør Reidun Høllesli, Orkla IT

10. Direktør Karl-Christian Agerup, Oslotech AS

11. Instituttleder Morten Breivik, NTNU

12. Lege Damoun Nassehi, Egersund kommunale legesenter

13. Forsker Håvard Haarstad, UiB

14. Gründer Andreas Thorsheim, Otovo Solar

15. Direktør Anne Ingeborg Myhr, GenØK