Historisk arkiv

Pliktkommisjonen overleverer rapport 12. oktober

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Pliktkommisjonen som har sett på leverings-, bearbeidings- og aktivitetsplikten i fiskerinæringen overleverer sin rapport til fiskeriminister Per Sandberg onsdag 12. oktober.

Rapporten er en oppfølging av sjømatindustrimeldingen som ble behandlet av Stortinget i mars.

Kommisjonen har hatt sitt siste møte, og har fått noen ekstra dager på å ferdigstille rapporten.

Pressekonferansen vil bli streamet.

Tid: 13.30 – 14:30

Sted: Nærings- og fiskeridepartementet, Kongens gate 8