Historisk arkiv

Presseinvitasjon: Åpningskonferanse om industrimeldingen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Norsk industri står i en brytningstid. Nå ønsker næringsministeren seg innspill til den kommende industrimeldingen.

Mange bedrifter står overfor store endringer som følge av teknologiske og markedsmessige trender, det grønne skiftet og nedgangstider i petroleumssektoren. Ny teknologi, roboter og digitalisering vil forandre måten vi jobber på.

Industrimeldingen vil drøfte hvordan næringspolitikken skal fremme god omstillingsevne, økt bærekraft og fortsatt høy konkurransekraft i norsk industri. En sentral problemstilling er i hvilken grad bedrifter, arbeidstakere og kompetansemiljøer kan håndtere og utnytte de varslede endringene i et langsiktig perspektiv.

I arbeidet med meldingen ønsker Mæland innspill fra kompetansemiljøer over hele landet. Åpningskonferansen 2. mars vil være den første av mange innspillsrunder og arrangementer i ulike deler av landet.

Til konferansen har næringsministeren invitert representanter fra næringsliv, partene i arbeidslivet, organisasjoner, FoU-miljøer, departementene og utlagte andre interessenter. Vidar Helgesen og en statssekretær fra Olje- og energidepartementet vil også delta. 

Innlederne vil gi oss både overordnede perspektiver og konkrete eksempler på utfordringer for norsk industri, og problemstillinger som meldingen bør ta opp. Det er satt av tid til spørsmål og kommentarer fra salen.

  • Programmet finner du her. 

Konferansen er åpen for media og vil bli direktesendt på nett-tv. Påmelding media: media@nfd.dep.no

Skriftlige innspill til arbeidet med industrimeldingen tas imot på e-post: postmottak@nfd.dep.no.

Hva: Næringsministeren arrangerer en konferanse om arbeidet med industrimeldingen. Denne invitasjonen gjelder kun for pressen. 

Hvor: Norsk design- og arkitektursenter (DOGA). Hausmannsgate 16, Oslo.

Når: Onsdag 2. mars 2016 klokken 08.00-12.00.