Historisk arkiv

Rapport om førstehandsomsetjing er klar

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Fiskeriministeren fekk rapport med råd til partane i førstehandsomsetjing av fisk om korleis omsetjinga kan gjerast enklare og betre.

-Næringa er i full gang med å modernisere og effektivisere førstehandsomsetjinga. Denne rapporten kan hjelpe partane enda eit stykke vidare i det positive arbeidet dei sjølv har starta, seier fiskeriminister Per Sandberg.

Ekspertgruppe overleverer rapport til fiskeriministeren
F.v. Medlem av ekspertgruppa, Kristjan Th. Davidsson, fiskeriminister Per Sandberg, og leder av ekspertgruppa Bente A. Landsnes, administrerende direktør Oslo Børs. Foto: NFD

Ekspertgruppa vart leia av børsdirektør Bente A. Landsnes, og deira rapport er eit bidrag til partane sitt arbeid med å utvikle ein marknadsplass for framtida. I rapporten får partane råd om korleis omsetjinga kan bli enklare. Ekspertgruppa gir også råd om fastsetting av minstepris, omsetjingsformer og forretningsregler.

Stortinget vil bli orientert om innhaldet i rapporten på eigna måte.

F.v. Leder for ekspertgruppa, Bente A. Landsnes, administrerende direktør Oslo Børs, og gruppemedlem Kristjan Th. Davidsson, styremedlem i en rekke islandske og norske selskaper. Foto: NFD