Historisk arkiv

Anbefaler løsning for Ocean Space Centre

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

En ny utredning anbefaler adskilte laboratorier for Ocean Space Centre i Trondheim.

- Regjeringen prioriterer Ocean Space Centre, som skal være et internasjonalt ledende kunnskapssenter for havromsteknologi. Det er viktig at norske havindustrier bevarer sin sterke posisjon også i fremtiden, sier næringsminister Monica Mæland.

Næring- og fiskeridepartementet har satt i gang en utredning som ser på hvilke behov næringslivet, NTNU og Sintef har for ulike laboratorier i Ocean Space Centre. Utredningen ser på tre alternativer,

Det ene alternativet er å ha et stort felles laboratorium som skal deles mellom NTNU og Marintek. Laboratoriet består av et sjøgangsbasseng, et dypvannsbasseng og et studentlaboratoriet.

Det andre alternativet er å skille mellom sjøgangsbassenget, dypvannsbassenget og laboratoriene til NTNU, men utover dette består alternativet av de samme funksjonene som i alternativ 1.  

Det siste alternativet ser kun på vedlikehold av dagens laboratorier.

DNV-GL og Menon anbefaler i sin utredning alternativet med adskilte laboratorier.  Utredningen skal kvalitetssikres før regjeringen tar videre stilling i saken.

Les konseptutvalgsutredningen her. 

Og se vedleggene her. 

  • Kontaktperson i DNV-GL:  Janne Hougen: Janne.Hougen@dnvgl.com  
  • Pressevakt i NFD: media@nfd.dep.no, eller mobil 902 51 303 mellom kl 08.00 og 15.45 (ikke sms). 

Fakta

Ocean Space Centre

  • Ocean Space Center i Trondheim skal være et fremtidens marinteknisk kunnskapssenter. Her skal fremtidens spesialister innenfor havromsteknologi utdannes.
  • Senteret eies i dag hovedsakelig av NTNU og består av Marintek og Institutt for marin teknikk.