Historisk arkiv

Regjeringen Solberg

Deler ut tidenes pengepott

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Forskningsrådet lyser ut 1 milliard kroner til bedrifter med gode ideer.

Næringsminister Monica Mæland
Næringsminister Monica Mæland Foto: Håkon Jacobsen


– Vi må tenke grønnere, smartere og mer nyskapende. Forskning og innovasjon kan få frem nye ideer og løsninger. Det kan bidra til å sikre og skape nye arbeidsplasser, sier næringsminister Monica Mæland.

Forskningsrådet lyser ut en rekordstor pengesum til forskning i næringslivet. Utlysninger er på over 1 milliard kroner.  Alle bedrifter kan søke, og de bestemmer i hovedsak selv hva de vil forske på.

Totalt har regjeringen styrket forskning og innovasjon med over 3 milliarder kroner siden 2013. Dette er inkludert Skattefunn-ordningen.

 – Norske bedrifter kjemper i krevende verdensmesterskap hver dag. Gjennom den sterke satsingen regjeringen har på forskning og innovasjon, ruster vi næringslivet til å møte konkurransen. Jeg håper at flest mulig bedrifter nå benytter seg av muligheten til å søke Forskningsrådet om penger, sier Mæland.

 Forskningsrådet lyser ut penger til næringslivet gjennom flere programmer. Den største utlysninger kommer gjennom programmet Brukerstyrt innovasjonsarena (BIA). 

Program

Utlyste midler (mill.kr.)

BIA

450

BIONÆR

140

CLIMIT

30

ENERGIX

180

HAVBRUK

40

MARINFORSK

15

MAROFF

140

NANO2021

27

PETROMAKS2

100


SUM utlyste midler


1.122

Tallene er anslag på hva hvert enkelt program kan gi til bedrifter, og er avhengig av kvalitet på søknadene som kommer inn. Pengene kommer fra flere departementers budsjetter. Les mer på Forskningsrådets nettsider.