Historisk arkiv

Havforskningsinstituttet og NIFES blir Havforskningsinstituttet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Havforskningsinstituttet og NIFES slår seg sammen 1. januar og blir hetende Havforskningsinstituttet.

Gro-Ingunn Hemre, fungerende direktør Nifes, Sissel Rogne, direktør Havforskningsintituttet og Per Sandberg, fiskeriminister ser på det nye skiltet til Havforskningsinstituttet
Gro-Ingunn Hemre, fungerende direktør Nifes, Sissel Rogne, direktør Havforskningsintituttet og Per Sandberg, fiskeriminister ser på det nye skiltet til Havforskningsinstituttet Foto: Ingrid Dåsnes, NFD

- Havforskningsinstituttet er et kjent og godt navn som rommer det nye instituttets oppgaver i hele sin bredde, sier fiskeriminister Per Sandberg.

Målet med sammenslåingen er å styrke den marine forskningen og forvaltningsrådgivningen. Instituttet skal være en ledende kunnskapsleverandør for en bærekraftig forvaltning av ressursene i de marine økosystemene, og for hele kjeden fra hav til mat.

- Havet forventes å spille en stadig viktigere rolle for matproduksjon. Gjennom sammenslåingen av NIFES og Havforskningsinstituttet legger vi enda bedre til rette for forskning på områder der fiskens miljø henger sammen med spørsmål knyttet til fiskens ernæring, trygg og sunn sjømat, sier Sandberg.