Historisk arkiv

Inngår samarbeidsavtale med DigitalNorway

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Regjeringen har inngått en samarbeidsavtale med DigitalNorway Toppindustrisenteret.

Avtalen ble signert av næringsministeren mandag 3. juli, og innebærer at regjeringen inngår et strategisk medlemskap med DigitalNorway Toppindustrisenteret AS.

I førersetet

–Norske bedrifter trenger et digitaliseringsløft. At næringslivet selv tar initiativet til dette er flott. Ved å legge sekretariatet for DIGITAL21 til Toppindustrisenteret vil vi sikre at strategien svarer på næringslivets behov, sier statsminister Erna Solberg. 

–Vi må ta i bruk de nye teknologiske mulighetene, og vi må gjøre det raskt. Da er det viktig at næringslivet selv sitter i førersetet, sier næringsminister Monica Mæland.

Statsministeren og næringsministeren deltok mandag på lanseringen av Digital Norway Toppindustrisenteret AS på Sognsvann.

Finansiering

Digital Norway vil bli etablert som et non-profit aksjeselskap, og inntektene skal komme fra medlemskontingenter og brukeravgifter. Samarbeidsavtalen mellom departementet og senteret varer over tre år. Medlemskapskontingent er 2 million kroner per år.

Digital 21

Regjeringen setter samtidig i gang en egen digital strategiprosess, kalt Digital21, som skal bidra til økt digitalisering i næringslivet. Strategien skal gi råd og anbefalinger om hvordan næringslivet kan utnytte de nye digitale mulighetene. Toppindustrisenteret har fått rollen som sekretariat for Digital21-prosessen.

Fakta: Toppindustrisenteret AS – Digital Norway

-          Senteret er et initiativ fra næringslivet der målet er å digitalisere norske virksomheter. Hit kan små og store bedrifter komme for å lære av hverandre. Ved å koble bedrifter og eksperter på tvers av bransjer og fagområder vil senteret bidra til et økt tempo i digitaliseringen av Norge.

-          Toppindustrisenteret AS er et ideelt, non-profit aksjeselskap. De 15 eierne er Kongsberg Gruppen, Telenor, DNB, Statoil, DNV GL, Yara, Schibsted, Lyse, Aker, Sintef, Statnett, Obos, Gard, Ruter og Ferd. Ved oppstart har senteret inngått strategiske samarbeidsavtaler med Nærings- og fiskeridepartementet og Oslo kommune.

-          Andre som har inngått samarbeid med senteret er: Proneo i Nord-Trøndelag, Ikuben i Møre og Romsdal, Mo Industripark i Nordland, Kongsberg Innovasjon i Buskerud og Smart Innovation Norway i Østfold. Senteret har også inngått kompetanseavtaler med en rekke ledende universitets- og kunnskapsmiljøer rundt i landet.

-          Senteret vil være lokalisert i Forskningsparken på Blindern i Oslo.

-          Regjeringen har gitt 800 000 kroner til forprosjektet for initiativet, og gjennom revidert nasjonalbudsjett ble det bevilget 2 millioner kroner til å støtte etableringen av senteret.