Forsida

Historisk arkiv

Kvoteavtale mellom Noreg og Grønland på plass

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgjevar: Nærings- og fiskeridepartementet

Noreg og Grønland er einige om ein kvoteavtale for 2018, og vil vidareutvikle forskingssamarbeidet.

- Utnyttinga av kvotane ved Grønland har vore god i år, og vi skal være nøgd med at Noreg og Grønland er einige om kvoteavtale også for 2018. Avtalen er lik den vi har hatt, nytt for 2018 er at Noreg får ein kvote på skolest ved Øst-Grønland. Det kan bety spanande fangstmogelegheiter, seier fiskeriminister Per Sandberg.

Kvotane for dei fleste bestandane blir vidareført på same nivå som for 2017. Nytt for 2018 er at Noreg får ein kvote på skolest 100 tonn ved Øst-Grønland. Kvoten for botnlevande uer vert aukas med 200 tonn til 1 000 tonn. Til gjengjeld har Grønland fått auka kvoten på torsk på med 300 tonn.

Grønland sin kvote i Barentshavet i 2018 er sett til 4 000 tonn torsk, 900 tonn hyse og 500 tonn sei. I tillegg får Grønland ein kvote på inntil 300 tonn bifangst av andre artar.

Dei norske blåkveitekvotane på 900 tonn ved Vest-Grønland og 400 tonn på Øst-Grønland, er vidareført. Torskekvoten blir vidareført med 1 200 tonn og kveitekvoten med 10 tonn. I tillegg har norske fartøy ein kvote på 150 tonn bifangst av andre artar.

Noreg og Grønland er også blitt einige om å vidareutvikle det gode forskingssamarbeidet. Forskingssamarbeidet blir vidareført for blåkveite, torsk, uer, håkjerring og makrell. Partane held også fram med eit fleirårig forskingsprogram om effektane av klimaendringane på fiskebestandane og økosystema i vestnordiske farvatn.

Protokoll fra møte i det norsk-grønlandske kontaktutvalg (København, 12.-13. desember 2017) [pdf]