Forsiden

Historisk arkiv

Ny avtale med Tyrkia sikrer norsk handel

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Norge og EFTA er enige om å modernisere frihandelsavtalen med Tyrkia. Avtalen vil nå også omfatte handel med tjenester, miljø og arbeidstakerrettigheter.

Næringsminister Monica Mæland og Tyrkias økonomiminister Nihat Zeybekci
Næringsminister Monica Mæland og Tyrkias økonomiminister Nihat Zeybekci er enige om ny handelsavtale som sikrer norsk handel. Foto: Trond Viken/NFD

Næringsminister Monica Mæland (H) deltok på EFTAs ministermøte 24. november i Genève. Der var forholdet til Tyrkia et av hovedtemaene.

EFTA oppgraderer avtalene med eksisterende frihandelspartnere. For Norge har det vært spesielt viktig å få til en reforhandling av avtalen med Tyrkia. Denne avtalen er EFTAs første frihandelsavtale og var derfor moden for modernisering.

-Jeg er veldig glad for at vi har blitt enige med Tyrkia om dette. Det er spesielt viktig for Norge at man nå har fått et godt rammeverk for handel med tjenester, sier næringsministeren

De viktigste endringene er at avtalen nå også vil dekke handel med tjenester, miljø og arbeidstakerrettigheter.

Den tyrkiske økonomiministeren Nihat Zeybekci deltok på markeringen om at forhandlingene er avsluttet.

Næringsminister Mæland diskuterte også andre frihandelsavtaler og brexit da hun møtte sine EFTA-kolleger i Genève.

- Diskusjonene vi har internt i EFTA om brexit og hvordan adgangen til det britiske markedet kan bevares er svært nyttig og veldig viktig, sier næringsminister Mæland.

Hun understreket videre betydningen av å fortsette EFTA-arbeidet med frihandelsavtaler, til tross for proteksjonistiske strømninger i andre deler av verden.

- Norge er en liten, åpen økonomi, og arbeidet med frihandelsavtaler med store, viktige markeder som Mercosur og India medfører store potensielle gevinster for norsk næringsliv, sier næringsministeren.

EFTA-ministrene signerte også en samarbeidserklæring med Moldova.

Les mer om ministermøtet på EFTAs hjemmesider

Fakta:

  • EFTA (the European Free Trade Association) ble stiftet i 1960 for å legge til rette for økt handel, vekst og velstand blant medlemslandene. Frihandelsområdet består i dag av Norge, Island, Sveits og Liechtenstein.
  • EFTA-samarbeidet består av Vaduz-konvensjonen som regulerer handelen mellom EFTA-landene, samarbeidet om frihandelsavtaler med tredjeland, samt EØS-samarbeidet. I EØS deltar de tre EFTA-landene Island, Liechtenstein og Norge.
  • Formannskapet i EFTA roterer. Norge hadde sist formannskap våren 2017, og var da vertskap for ministermøtet (på Svalbard).
  • Norge har sammen med de andre EFTA-landene inngått 27 frihandelsavtaler med 38 land. Avtalen med Tyrkia er EFTAs første frihandelsavtale og ble underskrevet i 1991.