Historisk arkiv

Nye regler for lusegrenser om våren

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet har nå fastsatt nye krav for å sikre lave lusenivåer i oppdrettsanleggene om våren.

- Endringene legger til rette for at de metodene som i dag er tilgjengelig for å holde kontroll på lakselus, kan brukes på best mulig måte og på best egnet tidspunkt for å oppnå lavest mulig smittepress på villfisk. Endringen vil også kunne bidra til å bremse videre utvikling av resistens mot legemidler, sier statssekretær Roy Angelvik i Nærings- og fiskeridepartementet.

Endringen medfører at kravet om samordnet våravlusing oppheves, og erstattes med en lav grense for maksimalt tillatt voksne hunnlus i perioden før og under smoltens hovedutvandring.

Grensen er satt til 0,2 voksne hunnlus fra uke 16 til og med uke 21 for Sør-Norge, og fra uke 21 til og med uke 26 i Nordland, Troms og Finnmark.

Med de fastsatte endringene vil det være opp til næringsaktørene å finne de beste løsningene og tiltakene for å overholde kravet ut fra situasjonen i det enkelte området.

Kravene til telling av lakselus blir samtidig skjerpet. Alle merder skal nå telles hver uke og benyttes som grunnlag for innrapportering. Dette vil øke sikkerheten av hver telling, og bidra til å gi et riktigere bilde av lusesituasjonen i det enkelte anlegg.

Forskrift om endring i forskrift om bekjempelse av lakselus

Se også Mattilsynets nettsak: Lavere lakselusgrense om våren og telling av lakselus i alle merder