Historisk arkiv

Historisk arkiv

Arbeidet med fremtidens fiskerikontroll har startet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

I juni satte regjeringen ned et offentlig utvalg for å se på hvordan vi kan få bedre kontroll med ressursene vi henter ut av havet. Mandag hadde de sitt første møte.

Fiskerikontrollutvalget
Foto: NFD

- Som fiskeriminister er det to ting jeg er særlig opptatt av, det ene er lovlighet og det andre er kvalitet. Det verste som kan skje er at vi mister vår posisjon som en havnasjon som tar disse tingene på alvor, sier fiskeriminister Harald T. Nesvik.

Kontrollutvalget skal se på hvordan ny teknologi kan gi økt trygghet for at norsk fisk på markedet er lovlig fisket og omsatt. Utvalget skal også se på hvordan myndighetene kan øke effekten av de samlede kontrollressursene og forbedre evnen til å avdekke og straffe de som bryter loven med viten og vilje.

- Målet er å få en enklere og mer effektiv nasjonal kontroll, det er hele sjømatmatnæringen tjent med, sier fiskeriminister Nesvik.

Kontrollutvalget består av 10 eksperter med relevant kunnskap fra næring, forvaltning og akademia. Utvalget ledes av direktør Magnar Pedersen i forskningsinstituttet Nofima, som har lang fartstid fra ulike roller i norsk fiskerinæring.

Utvalget består av følgende medlemmer:
Direktør, Magnar Pedersen, Tromsø
Politioverbetjent Henny Irene Bech, Nittedal
Juniorprofessor Florian Diekert, Heidelberg, Tyskland
Forskningssjef, Hanne Digre, Trondheim
Seniorforsker Kine Mari Karlsen, Tromsø
Daglig leder Vårin Marie Lassesen, Myre
Skipper Per William Lie, Fjell
Råstoffsjef Ørjan Nergaard, Båtsfjord
Matematiker og teknologiinvestor Silvija Seres, Oslo
Seniorrådgiver Hans Petter Tetmo, Tønsberg