Forsida

Historisk arkiv

Direktør og administrasjonssjef ansatt i Norsk nukleær dekommisjonering

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgjevar: Nærings- og fiskeridepartementet

Det er nå ansatt direktør og administrasjonssjef i den nyopprettede statlige etaten Norsk nukleær dekommisjonering (NND).

NND er underlagt Nærings- og fiskeridepartementet, og skal sørge for opprydding av norsk atomavfall. Etaten skal etableres i Halden.  

- Norsk nukleær dekommisjonering skal utføre viktige oppgaver for Norge, som har betydning for mange generasjoner framover. Jeg forventer gode resultater og ønsker dem lykke til, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Pål Mikkelsen (55). Er ansatt som ny direktør. Han er utdannet sivilingeniør og har lang erfaring innen ledelse, organisasjonsutvikling og krevende industrielle prosjekter innenfor blant annet karbonfangst, energigjenvinning og fjernvarme. Han forlater en stilling som direktør for karbonfangst i Fortum Oslo Varme AS.

- Det er med både entusiasme og ydmykhet jeg tiltrer stilingen som direktør i NND. For å lykkes med det krevende og komplekse samfunnsoppdraget dette innebærer er vi avhengig av å lære av andre tilsvarende organisasjoner internasjonalt, samt trekke på den betydelige fagkunnskapen nasjonale aktører og interessenter har. Jeg ser frem til å etablere NND som et kompetent og aktivt forvaltningsorgan, sier han.

Ann-Cathrin Becken (51). Er ansatt som administrasjonssjef. Becken er utdannet innen økonomi og ledelse og har omfattende erfaring fra NAV-systemet. Hun forlater en stilling som personal- og administrasjonssjef i Arbeiderpartiets stortingsgruppe.

De to vil starte i stillingene sine i august og september 2018. Det vil i tillegg bli ansatt en sikkerhetssjef så snart som mulig.

Ledelsens første oppgave blir å bygge organisasjonen. NND skal deretter ta over planleggingen av et nytt lager og deponi for atomavfall, og de skal planlegge rivingen av de to norske atomreaktorene i Halden og på Kjeller. Hvorvidt reaktorene skal stenges ned er det ennå ikke tatt stilling til.