Historisk arkiv

Regjeringen Solberg

Forenkler betalingen for tilsyn med fiskemottak

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet viderefører dagens system der fiskemottak må betale en årsavgift for Justervesenet sitt tilsyn med fiskemottak, men med en betydelig forenkling. Under en ny betalingsmodell skal årsavgiften for tilsyn beregnes ut fra verdien av den innveide fisken, slik den fremgår av sluttsedlene.

- Tidligere har årsavgiften blitt beregnet ut fra selskapenes omsetning. Under den nye ordningen blir avgiften rettet mer presist mot selskapenes omsetning knyttet til mottak av fisk. Dette er en betydelig forenkling av betalingsmodellen for både bedriftene og for Justervesenet, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Justervesenet får omsetningstallene fra sluttsedlene tilsendt fra Fiskeridirektoratet, som del av samarbeidet mellom etatene.

Den tidligere ordningen hvor fiskemottakene måtte vise revisorbekreftet dokumentasjon for omsetning som ikke knyttet seg til fisk, faller dermed bort. Dette innebærer en betydelig forenkling og kostnadsbesparelse for næringsaktørene og for Justervesenet.

- Regjeringen ønsker å redusere den totale avgiftsbelastningen for bransjen. I fjor ble avgiften for tilsyn med fiskemottak satt ned, nå blir det enklere å betale. Den nye betalingsmodellen som regjeringen nå innfører skal gjøre hverdagen enklere for fiskemottakene, sier fiskeriminister Per Sandberg (FrP).

 

Bakgrunn i saken

  • Tidligere tok Justervesenets kontrollører betalt for hver kontroll.  Dette ble endret i 2016, slik at Justervesenet i stedet tar inn en årsavgift fra selskapene.
  • I 2017 reduserte departementet den totale avgiftskostnaden for bransjen. Da ble avgiften satt ned fra 0,5 til 0,19 promille av selskapenes omsetning knyttet til mottak av fisk.
  • Nå kommer en ny betalingsmodell, der årsavgiften ikke lenger skal beregnes ut fra selskapenes omsetning, men ut fra verdien av den innveide fisken, slik den fremgår av sluttsedlene.
  • Den nye betalingsmodellen er basert på den reduserte tilsynskostnaden fra 2017. Fra den tidligere betalingsmodellen videreføres også avgiftstaket på 300 000 kroner.
  • Forskriften trer i kraft 23. juli 2018.