Historisk arkiv

Har inngått soneadgangsavtale med EU

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Avtalen sikrer norske fiskere adgang til å fiske kolmule i EU-sonen.

– For norske fiskere er adgangen til å fiske kolmule i EU-sonen viktig, så det er gledelig at vi fikk denne avtalen på plass, sier fiskeriminister Harald Tom Nesvik.

Norge og EU har signert en bilateral adgangsavtale på nvg-sild og kolmule.

I avtalen er det tatt utgangspunkt i nasjonal kvotefastsettelse, og Norge får adgang til å å fiske 187.855 tonn kolmule i deler av EU sitt farvann. EU på sin side får adgang til å fiske 34.484 tonn norsk vårgytende sild i norske farvann.

Du kan lese avtalen her:
Kolmule, bilateral Norge-EU.pdf