Historisk arkiv

Regjeringen Solberg

Historisk samarbeid om fiske i Polhavet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

I dag signerte Norge en ny internasjonal avtale som skal forhindre uregulert og ulovlig fiske i Polhavet.

– Uregulert, ulovlig fiske er et stort problem som svekker fiskebestanden i hele verden. Dette er en type avtale vi trenger flere av, fordi den bidrar til bærekraftige hav og bekjemping av uregulert og ulovlig fiske, sier statsminister Erna Solberg (H).

Avtalen omfatter et internasjonalt havområde som er større enn Middelhavet. Store deler av området er dekket av is mesteparten av året, men det er ventet en betydelig reduksjon i is på sommerstid i årene fremover.

– Om fiskebestander vandrer inn i disse områdene i fremtiden så er vi forberedt. Dette er føre var-prinsippet i praksis. Avtalen er unik ved at den løser et problem før det oppstår, noe som er sjelden kost i internasjonalt samarbeid, sier fiskeriminister Harald T. Nesvik (FrP).

Den nye avtalen forplikter de fem kyststatene til havet rundt nordpolen; Norge, Russland, USA, Canada, og Danmark/Grønland/Færøyene, sammen med fjernfiskeaktørene Kina, Japan, Sør-Korea, Island og EU til å avstå fra et kommersielt fiske i den internasjonale delen av Polhavet uten at bindende reguleringer er på plass. 

Etter to år og seks forhandlingsrunder kom man frem til en avtale i 2017 som ble signert onsdag 3. oktober 2018.

– Gjennom avtalen binder partene seg til ikke å starte et kommersielt fiske i den internasjonale delen av Polhavet uten at bindende reguleringer er på plass. Avtalen vil dermed hindre framveksten av et uregulert fiske i verdens nordligste farvann, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H).