Historisk arkiv

Historisk arkiv

Justerer opp terskelverdier

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet justerer opp samtlige terskelverdier for offentlige anskaffelser.

- Dette er en praktisk justering i tråd med regjeringens mål om et oversiktlig system der aktørene har så få terskelverdier som mulig å forholde seg til, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Offentlige anskaffelser er underlagt et regelverk der beløpsgrenser bestemmer hvilke regler som gjelder. Anskaffelsesregelverket skiller mellom nasjonale terskelverdier og EØS-terskelverdier, som angir når det er plikt til å kunngjøre nasjonalt eller når det er plikt til å kunngjøre i hele EØS-området.

EØS-terskelverdiene justeres annet hvert år av EU-kommisjonen som følge av endringer i valutakursene. Nærings- og fiskeridepartementet fastsetter nye EØS-terskelverdier i Norge. Nasjonal terskelverdi justeres tilsvarende opp fra 1,1 til 1,3 millioner kroner i samsvar med EØS-terskelverdien. Statlige myndigheter vil da fortsatt ha én terskelverdi å forholde seg til ved kjøp av varer og tjenester. Terskelverdiene i andre forskrifter med krav til offentlige innkjøp justeres på tilsvarende måte i samsvar med EØS-terskelverdiene. De nye terskelverdiene trer i kraft i dag. 

Se oversikten over de nye terskelverdiene her: 
Nye terskelverdier i norske kroner 2018-2019 [PDF]