Historisk arkiv

Inviterer til folkemøte i Finnmark

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Statssekretær Veronica Isabel Pedersen inviterer til folkemøte i Alta tirsdag 7. august.

- Finnmark er et viktig fiskerifylke. Vi har valgt å legge møtet til Alta, fordi dette er et sted det er greit å komme seg til for de fleste som bor i fylket. Jeg ser frem til å møte folk og næring. Jeg håper mange har mulighet til å komme, og ser frem til å få gode innspill, sier statssekretær Veronica Isabel Pedersen.

Bakgrunnen for folkemøtet er regjeringens arbeid med et nytt kvotesystem. Arbeidet skal munne ut i en stortingsmelding, som etter planen skal legges frem våren 2019.

Vi har mange regler for hvem som kan fiske, hvordan og hvor mye de kan fiske. Dagens system er svært komplekst, lite fleksibelt og modent for endringer.

- Ambisjonen vårt er å er få på plass et system som både er enklere, mer fleksibelt og som gir bedre grunnlag for forvaltningen og verdiskapingen av fisken vår. Vi ønsker at alle som er berørt skal ha mulighet til å si sin mening om hvordan dette systemet bør se ut i fremtiden, sier Pedersen.

Statssekretæren vil holde en kort innledning, og møtet vil deretter åpnes for debatt. I tillegg til møtet i Alta skal det være et møte i Mandal, og det har vært folkemøter i Svolvær og Ålesund.

Når: Tirsdag 7. august

Mer informasjon om hvor møtet i Alta skal finne sted, kommer i løpet av sommeren.