Historisk arkiv

Over 3 000 bedrifter søkte SkatteFUNN

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Forskningsrådet har mottatt nesten 4000 søknader til SkatteFUNN i 2018, og for første gang var det det over 3 000 ulike bedrifter som søkte ordningen. Fristen for garantert behandling fra Forskningsrådet i år gikk ut 1. september.

- Det er bra at så mange bedrifter har søkt SkatteFUNN. Det viser at vi har bedrifter som tenker utvikling og innovasjon og som ønsker å utvikle nye og bedre produkter, tjenester eller prosesser. Det trenger Norge når vi skal skape nye arbeidsplasser og skape verdier fremover, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

IKT er den største enkeltnæringen blant SkatteFUNN-søknadene, med 626 søknader. På de påfølgende plassene kommer marin- og sjømat-næringene, petroleum, olje og gass og bygg og anlegg. Disse næringene har vært de fire største gjennom flere år.

- Det skjer utrolig mye spennende i sjømatnæringa, og bedriftene viser en imponerende evne til å tenke nytt. Forskning og utvikling er nøkkelen til suksess, og jeg er glad for at så mange sjømatbedrifter er på banen, sier fiskeriminister Harald T. Nesvik (Frp). 

- Utviklingen i de ulike bransjene reflekterer behov for omstilling, digitalisering og ny teknologi. Vi ser at antall søknader fra petroleumssektoren har falt noe de siste par årene, mens det fortsatt er vekst i søknader fra IKT-sektoren. Blant de mindre sektorene ser vi også at blant annet reiseliv har hatt en kraftig vekst, sier administrerende direktør i Forskningsrådet John-Arne Røttingen.

Før sommeren evaluerte Samfunnsøkonomisk analyse AS SkatteFUNN-ordningen og konkluderte med at SkatteFUNN øker FoU-investeringene i næringslivet generelt, og er spesielt velegnet for små og mellomstore bedrifter. Av de 3038 bedriftene som har sendt inn søknad i år, er hele 2557 små og mellomstore bedrifter.

– Sammen med evalueringen som kom før sommeren viser dette at SkatteFUNN er et virkemiddel som faktisk får norsk næringsliv og spesielt de små og mellomstore bedriftene til å satse på forskning og utvikling, sier Røttingen.

- SkatteFUNN-ordningen har hatt en kraftig vekst de siste årene, og har steget med 107 prosent fra 2013 til 2018. Sammenlignet med fjoråret merker vi oss derimot at det er omtrent samme antall søknader på dette tidspunktet som i fjor. Det blir interessant å se den videre utviklingen i år og fremover, sier Røttingen.

SkatteFUNN brukes av bedrifter i hele landet, se fylkesoversikt under. 

Fylke

Garanti 2013

Garanti 2014

Garanti 2015

Garanti 2016

Garanti 2017

Garanti 2018

 

% endring 17-18

% endring 13-18

Akershus

194

233

285

376

373

351

 

-5,9 %

80,9 %

Aust-Agder

26

44

65

85

90

90

 

0,0 %

246,2 %

Buskerud

111

92

129

160

134

151

 

12,7 %

36,0 %

Finnmark

14

21

22

28

20

37

 

85,0 %

164,3 %

Hedmark

33

42

66

78

87

64

 

-26,4 %

93,9 %

Hordaland

193

206

237

379

436

456

 

4,6 %

136,3 %

Møre og Romsdal

149

181

203

251

256

236

 

-7,8 %

58,4 %

Nordland

64

104

114

142

162

145

 

-10,5 %

126,6 %

Nord-Trøndelag

49

62

56

102

95

 

 

 

 

Oppland

34

50

77

95

76

70

 

-7,9 %

105,9 %

Oslo

363

442

595

779

806

887

 

10,0 %

144,4 %

Rogaland

169

213

356

437

477

494

 

3,6 %

192,3 %

Sogn og Fjordane

34

60

43

76

77

54

 

-29,9 %

58,8 %

Svalbard

0

0

0

1

0

1

 

 

 

Sør-Trøndelag

178

201

272

324

309

 

 

 

 

Telemark

55

50

65

72

87

60

 

-31,0 %

9,1 %

Troms

53

52

66

72

72

72

 

0,0 %

35,8 %

Trøndelag

 

 

 

 

 

388

 

-4,0 %

70,9 %

Vest-Agder

51

66

88

134

148

122

 

-17,6 %

139,2 %

Vestfold

88

102

132

163

157

144

 

-8,3 %

63,6 %

Østfold

51

70

75

113

115

134

 

16,5 %

162,7 %

Totalsum

1909

2291

2946

3867

3977

3956

 

-0,5 %

107,2 %