Historisk arkiv

Regjeringen Solberg

Presseinvitasjon: Fiskeriministeren til Kina

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Fiskeriminister Per Sandberg besøker Kina i slutten av mai.

- Kina er et viktig marked for norsk sjømat. Samtidig er det et enormt potensial for videre utvikling av handelen med sjømat. Besøket blir viktig for å følge opp arbeidet med protokollen om eksport av laks fra Norge til Kina som ble undertegnet i fjor, sier fiskeriminister Per Sandberg.

Lakseavtale med Kina
Fiskeriminister Per Sandberg signerte 23. mai 2017 en protokoll om eksport av laks fra Norge til Kina med ministeren for Kinas veterinærmyndigheter. Foto: NFD

Under besøket til Kina skal Sandberg ha politiske samtaler med ministeren for veterinærmyndighetene, og med viseminister for fiskeri i Landbruks- og distriktsdepartementet. Sandberg skal også være tilstede når China Academy of Fisheries Science og det norske Havforskningsinstituttet undertegner en samarbeidsavtale.

Fiskeriministeren skal også besøke byene Yantai, Qingdao og Sanya. Under oppholdet skal Sandberg blant annet besøke verftet som bygger Nordlaks sin havmerd, besøke et landbasert oppdrettsanlegg for atlantisk laks, fiskeforedlingsindustri og Yellow Sea Fisheries Institute.

- Kina er Norges største handelspartner i Asia. Det er store muligheter for norske bedrifter i Kina. Vi er verdensledende på sjømat, men også betydelige leverandører av teknologi, utstyr og tjenester, sier fiskeriminister Per Sandberg.

Journalister som ønsker å dekke besøket kan ta kontakt for nærmere detaljer om program og praktiske opplysninger om blant annet visum.

Påmelding til media@nfd.dep.no innen utgangen av 30. april.