Historisk arkiv

Drøftet innstramming for turistfiskere

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Fiskeri- og sjømatminister Harald T. Nesvik møtte i dag turistfiskenæringen og myndighetene for å diskutere hvordan vi kan stanse fiskesmuglingen. Et av tiltakene som ble drøftet er at bare turister som har fisket ved registrerte turistfiskebedrifter kan ta med fisk ut av landet.

- På møtet diskuterte vi flere tiltak som kan bedre omdømmet til turistfiskenæringa, og hvordan vi kan få slutt på den ulovlige aktiviteten som skjer. Et av forslagene som ble drøftet var at bare personer som har oppholdt seg på registrerte turistfiskebedrifter kan ta med seg fisk ut av landet, sier fiskeri- og sjømatminister Harald T. Nesvik (FrP).

Turistfiske er viktig for reiselivsbedrifter langs kysten. Næringen har over tusen registrerte aktører. Det er derfor behov for en diskusjon om hvordan turistfiske skal bestå, men med større legitimitet.

- Turistfiske har definitivt livets rett. Samtidig er jeg er særdeles opptatt av at aktiviteten må foregå på en bærekraftig måte. Vi må utnytte hele fisken. Det er alt for mange turistfiskere som tar med seg ren filet, og kaster verdifullt råstoff. På møtet drøftet vi også om det bør innføres krav til hvordan fisken håndteres, sier Nesvik.

Turistfiskenæringen har et tydelig medansvar for å bidra til holdningsskapende informasjonsspredning til sine gjester om norske forhold, regler og forventninger.

- Målet må være en sterkere bevissthet om at man ikke skal leke med eller kaste fullverdig mat. Jeg vil om kort tid sende på i høring flere forslag til tiltak som kan bidra til at turistfiskenæringen i framtiden kan bli en enda viktigere bidragsyter til arbeidsplasser og verdiskaping langs kysten, sier fiskeri- og sjømatministeren.

Representanter fra NHO Reiseliv, Yes Seafishing, Norges Fiskarlag, Tollvesenet, Fiskeridirektoratet og Havforskningsinstituttet deltok på møtet. – Jeg oppfordret deltakerne om at de innen to uker kommer med forslag til tiltak som vi kan ta med oss i arbeidet med høringen, og understreket at næringen må være forberedt på at det vil komme endringer, sier Nesvik.

Les mer om turistfiske på Fiskeridirektoratets nettsider

Se bilder fra møtet på NFDs Flickr