Historisk arkiv

Må ha norsk kvote for å fangste snøkrabbe

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

EU vil legge til rette for at medlemsstatene kan drive snøkrabbefangst i norske farvann. – Det holder ikke med lisenser fra EU, sier fiskeri- og sjømatminister Harald T. Nesvik.

Europakommisjonen foreslår nok en gang at medlemslandene kan utstede snøkrabbelisenser. Forslaget om inntil 20 snøkrabbelisenser i 2020 strider både med Norges suverene rettigheter som kyststat og med en avgjørelse i Norges Høyesterett.

– Det skuffer meg at EU vil gjenta denne handlingen. Det holder ikke med lisens fra EU. Skal man fangste snøkrabbe må man ha norsk kvote, sier fiskeri- og sjømatminister Harald T. Nesvik.

Må ha norsk samtykke

Ifølge havretten kan ikke andre land gi fartøyene sine lisenser til snøkrabbefangst på norsk kontinentalsokkel uten samtykke fra Norge. Det vil si at EU-fartøy bare kan fangste snøkrabbe på norsk kontinentalsokkel dersom de har fått kvote til dette gjennom den bilaterale fiskeriavtalen mellom Norge og EU.

– Vi er rede til å gjenoppta diskusjonene om snøkrabbe i de bilaterale forhandlingene. Dette forutsetter imidlertid at EU respekterer Norges suverene rettigheter på kontinentalsokkelen, sier Nesvik.

De bilaterale forhandlingene mellom Norge og EU finner sted i månedsskifte november/desember. EUs kvoteordning for 2020 skal endelig vedtas på EUs Rådsmøte 16. og 17. desember.