Historisk arkiv

Deler ut penger til fiskeglade barn

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Regjeringen gir 11 millioner kroner til prosjekter som skal gi barn og unge gode opplevelser med fisk og sjømat.

– Barn liker mat som smaker godt. Vi har verdens beste sjømat, men likevel ser vi at barn og unge dropper fisk. Her har vi en jobb å gjøre, sier fiskeriminister Harald T. Nesvik.

Vi spiser stadig mindre fisk og sjømat. Trenden er særlig tydelig blant barn og unge. Regjeringen ønsker å snu denne utviklingen, og har satt av litt over 11 millioner kroner til tiltak rettet mot barn og unge. 6,1 millioner er øremerket Sjømattiltak, og nå kan aktører over hele landet søke om støtte.

– Jeg er glad for samarbeid og gode tiltak som kan bidra til bedre matvaner og måltidsglede blant barn og unge. Et sunt kosthold og riktig ernæring er avgjørende for vekst og utvikling hele livet, og tidlig innsats er viktig for å innarbeide gode vaner som varer, sier folkehelseminister Åse Michaelsen.

– Det er fortsatt mange som ikke vet hvor enkelt det er å tilberede et godt sjømatmåltid. Derfor ønsker vi å støtte aktører som kan gi barn og unge gode opplevelser med sjømat, sier Nesvik.

Pengene fordeles over to programmer:

Sjømattiltak

Nærings- og fiskeridepartementet gir 6,1 millioner kroner til sjømattiltak. Pengene skal gå til tiltak som bidrar til å øke sjømatkonsumet hos befolkningen. Tiltak rettet mot barn og unge vil bli prioritert. Både institusjoner, organisasjoner, bedrifter og privatpersoner i Norge søke.

Søknadsskjema finner du her: Søknadsskjema Sjømattiltak.docx

Søknadsfrist: Innen 1. september 2019.

Fiskesprell

5 millioner kroner går via kostholdsprogrammet Fiskesprell. Det er et samarbeid mellom Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Norges sjømatråd og Fiskesalgslagene. Næringen bidrar med midler til drift av programmet og støtte til råvareinnkjøp. Pengene går til kurs for ansatte i barnehage, skole, SFO/AKS og fagutdanning, fagmateriell, inspirasjonshefter og økonomisk støtte til innkjøp av sjømat.