Forsiden

Historisk arkiv

Ny stortingsmelding om atomopprydding

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Regjeringen planlegger oppryddingen etter atomreaktorene på Kjeller og i Halden, og håndtering av det norske atomavfallet.

Etter at Institutt for energiteknikk i 2018 og 2019 bestemte seg for å stenge reaktorene, starter en stor oppryddingsjobb som vil gå over flere tiår.

- Atomreaktorene har vært viktige for Norge, men nå starter en stor oppryddingsjobb som vil ta mye tid og og koste mye penger. Vi må finne tverrpolitiske og langsiktige løsninger, og regjeringen starter derfor nå arbeidet med en stortingsmelding om oppryddingen, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Meldingen skal etter planen legges frem for Stortinget i 2020. Den vil handle om prinsipper og løsninger for opprydning av reaktorene, lagring og deponering av avfall, statlig ansvar og organisering, samt kunnskaps- og regelverksutvikling.

Vil ta flere tiår

Foreløpige beregninger viser at det vil koste mer enn 15 milliarder kroner å rydde opp etter reaktorene og håndtere det norske atomavfallet. Det må bygges nye anlegg, deponier og lagre for atomavfallet, og en betydelig del av det nukleære brenselet må behandles før det kan deponeres.

-Jeg er opptatt av at vi tar tak i disse utfordringene, og derfor er det bevilget ca 900 millioner kr til oppryddingsarbeidet, og vi har satt i gang en rekke tiltak og utredninger. Staten var med på oppstarten av de norske atomreaktorene på 40-tallet, og tar nå en aktiv rolle i avslutningen og oppryddingen etter reaktordriften, sier næringsministeren.

Flere tiltak

  • De siste fire årene har regjeringen brukt 772 millioner kroner på håndtering av atomreaktorene og det norske atomavfallet.
  • I revidert nasjonalbudsjett i 2019 foreslo regjeringen å bruke ytterligere 162 millioner kroner.
  • Regjeringen sa i 2016 at de anbefaler at staten skal være med å finansiere en fremtidig opprydning av atomavfallet.
  • I 2017 ble det besluttet at en ny statlig etat, som skal ha ansvar for opprydningen legges til Halden og har fått navnet Norsk nukleær dekommisjonering (NND).