Historisk arkiv

Presseinvitasjon: Røe Isaksen til Washington DC

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Næringsministeren besøker Washington DC 14. november. Han skal blant annet åpne et norsk maritimt seminar om grønn skipsfart, og ha politiske møter om handelsspørsmål.

- Handelskonflikten mellom USA og Kina har spisset seg til det siste året og eskalert siden forrige gang jeg besøkte USA. Uforutsigbarheten gir ikke bedriftene rammene de trenger for å tenke langsiktig. Denne utviklingen vil både Norge og USA tape på, og er noe jeg ønsker å ta opp på nytt med amerikanske myndigheter, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Han følger opp fjorårets USA-besøk da han møtte USAs næringsminister Wilbur Ross. De diskuterte blant annet amerikanske handelstiltak og mulighetene for næringslivssamarbeid innen havsektorene.

Næringsministeren skal også åpne det årlige norske maritime seminaret i DC, som handler om grønn skipsfart og mulighetene for maritim næring fremover. Seminaret retter seg mot amerikanske beslutningstakere, interesseorganisasjoner og næringsliv.

- Globalt skipsfart står i en omstilling, med strengere krav til miljø- og klimautslipp og rask utvikling av ny teknologi. Vi ser også at flere delstater i USA har ambisiøse planer for null- og lavutslipp for transport på sjøen. Her ligger det store muligheter for norske bedrifter med ettertraktet kunnskap og teknologiske løsninger. Den maritime kompetansen er en viktig norsk eksportvare, sier Røe Isaksen.

Presse som ønsker å dekke besøket bør ta kontakt med kommunikasjonsrådgiver Christine Spersrud Haug på e-post: csh@nfd.dep.no eller mobil: 975 26 759 så raskt som mulig for flere detaljer om programmet og praktisk informasjon.