Historisk arkiv

Statssekretær Magnus Thue besøker Canada

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Thue reiser til Canada for å fremme nordisk mineralnæring, og få innspill til arbeidet med en verdiskapende, bærekraftig og næringsvennlig mineralpolitikk.

I løpet av besøket 3.-5. mars skal statssekretæren delta på verdens ledende mineralmesse, konferansen til Prospectors and Developers Association of Canada (PDAC) i Toronto. I tillegg skal han åpne Nordic Mining Day, som samler over 100 representanter fra mineralnæringen i Norge, Sverige, Finland og Canada.

- Canada har en av verdens største gruvenæringer, et stort finansmiljø med kunnskap om gruvedrift og viktige kompetansemiljøer. De gjennomgår også mange av de samme prosessene som Norge med å skape renere energi og bærekraftig infrastruktur. I vårt arbeid med mineralloven er også hensynet til samiske interesser viktig, og jeg ser frem til produktive møter med kanadiske myndigheter og urfolksorganisasjoner, sier Thue.

I tillegg skal statssekretæren delta på International Mines Minister's Summit, som i år avholdes for fjerde gang. Temaet for høynivåkonferansen er rollen til mineralnæringen i globale verdikjeder. 

- Norge trenger en mineralnæring som kan dekke behovet vi selv og verden har. Mineraler og metaller inngår i nesten all vareproduksjon, og stabil tilgang på dette er viktig for økonomisk vekst. Det betyr at vi må tenke globalt, og spørsmål knyttet til urfolk, miljø og bærekraftig forvaltning er temaer som blir tatt opp i Canada, sier han.

Thue skal også besøke innovasjonsparken MaRS, for å se hvordan forsknings- og oppstartsmiljøet i Toronto utgjør et potensial for norske teknologiklynger. Norge og Canada har mange fellestrekk både geografisk, ressursmessig og samfunnsmessig, som gir norske selskaper store muligheter i Canada.

Fakta om Canada

  • Den totale handelen med varer i 2018 mellom Norge og Canada var verdt 24 milliarder kroner.
  • Det er i dag mer enn 70 norske bedrifter etablert i Canada, konsentrert innenfor olje og gass, maritim sektor, forsvarsteknologi og akvakultur.
  • Det er særlig potensial for økt handel mellom Norge og Canada innenfor høyteknologi, helse- og energisektoren.