Historisk arkiv

Uendret vågehvalkvote i 2020

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Fiskeri- sjømatministeren har fastsatt en kvote på 1278 vågehval i 2020.

- Norsk hvalfangst handler om retten til å utnytte våre naturressurser. Vi forvalter på grunnlag av vitenskapelig kunnskap og på bærekraftig vis. I tillegg er hval sunn og god mat, og nordmenn vil ha vågehval på middagstallerkenen, sier fiskeri- og sjømatminister Harald T. Nesvik.

Det finnes mer enn 100 000 vågehval i norske farvann. Kvoten for 2020 er på 1278 vågehval, den samme som i fjor. I 2019 var det 12 fartøy som deltok. Fangsten var på 429 dyr, en liten nedgang fra fjoråret.

Bærekraftig fangst

Kvoten er fastsatt med utgangspunkt i beregningsmodeller utarbeidet av vitenskapskomiteen i Den internasjonale kvalfangstkommisjonen (IWC). Den gir fullgod sikkerhet for bærekraftig fangst på vågehvalbestanden.

- Det er viktig å føre en bærekraftig ressursutnyttelse av våre havressurser. Med vågehvalkvoten som vi har satt legger vi til rette for  en beskatning som både sikrer bestanden, næringen og økosystemet, sier Nesvik.

Norsk vågehvalfangst – fangst og kvote 2002 - 2019

År

Fangst

Kvote

2019

429

1278

2018

454

1278

2017

432

999

2016

591

880

2015

660

1286

2014

736

1286

2013

594

1286

2012

465

1286

2011

533

1286

2010

468

1286

2009

483

885

2008

535

1052

2007

593

1052

2006

545

1052

2005

639

796

2004

543

670

2003

647

711

2002

634

671