Historisk arkiv

Regjeringen Solberg

13,5 millioner kroner til havutdanninger

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Fem prosjekter ved universiteter og fagskoler i Ålesund, Tromsø, Ås, Nordland og Bergen får 13,5 millioner kroner for å øke den digitale kompetansen i havutdanningene.

– Havnæringene er våre største eksportnæringer og bidrar til verdiskaping over hele landet. Høy kompetanse er et av våre viktigste konkurransefortrinn, og regjeringen jobber for at havnæringene skal ligge i front av den digitale utviklingen, sier næringsminister Iselin Nybø.

I forbindelse med regjeringens oppdaterte havstrategi Blå muligheter ble det lyst ut 13,5 millioner kroner til å styrke kunnskapen om digitalisering i havrelaterte utdanninger. Nå er tildelingene klare. Fem prosjekter innen marine og maritime utdannelser får penger.

– Ny teknologi og digitalisering er viktig for de blå næringene, og ikke minst sjømatnæringen. Her trenger vi mer kompetanse, og det håper jeg disse prosjektene vil bidra til, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen.

Prosjektene involverer bedrifter og går på tvers av flere utdanningsinstitusjoner. Flere av prosjektene skal utvikle undervisningsopplegg som kan kombineres med jobb.

Pengene er lyst ut og tildelt gjennom Diku (Direktoratet for internasjonalisering av kvalitetsutvikling i høgare utdanning).

Disse får støtte:

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Tildelt sum: 2 954 695.

Prosjekttittel: Vannkvalitet – innvirkning på fiskehelse.

Partnerinstitusjon: Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, samt samarbeidspartnere fra næringslivet.

Fagskolen i Ålesund

Tildelt sum: 1 040 000.

Prosjekttittel: Distribuert laboratorium for navigasjonssystemer.

Partnerinstitusjon: Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, samt samarbeidspartnere fra næringslivet.

UiT Norges arktiske universitet

Tildelt sum: 4 800 000.

Prosjekttittel: DIVA: Digital brukerkompetanse i havrelaterte utdanninger.

Samarbeidspartnere fra næringslivet, forskningsinstitusjon, statlig senter.

Fagskolen i Hordaland

Tildelt sum: 1 821 305.

Prosjekttittel: Digital og fleksibel maritim fagskoleutdanning.

Samarbeidspartnere fra næringslivet (prosjektet er også knyttet til det Diku-finansierte prosjektet «Eg e-lærer maritim»).

Nordland fagskole

Tildelt sum: 2 884 000.

Prosjekttittel: Nasjonal samarbeidsplattform for simulatortrening.

Partnerinstitusjon: 7 forskjellige fagskoler, samt samarbeidspartner fra statlig virksomhet og næringslivet.