Historisk arkiv

480 millioner kroner til innovasjonsprosjekter i næringslivet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

44 bedrifter fra hele landet får støtte til forskningsbasert innovasjon.

Portrettbilde av næringsminister Iselin Nybø

Regjeringen og Forskningsrådet styrker innsatsen for å mobilisere næringslivet til forskning og innovasjon. I løpet av september skal det tildeles ca. 480 millioner kroner til innovasjonsprosjekter i en rekke næringer. Tildelingen kommer i tillegg til 610 millioner kroner som ble tildelt i juni, og inngår som en del av regjeringens tiltakspakke for å støtte næringsrettet forskning i 2020.

- Et grønnere og mer konkurransedyktig næringsliv

– Forskning og innovasjon i næringslivet skal bidra til å utvikle et grønnere og mer konkurransedyktig næringsliv for fremtiden. Norsk næringsliv står fremdeles i en utfordrende situasjon med tanke på koronapandemien, og innovasjonsprosjekter er viktig for å skape et robust og fremtidsrettet næringsliv, sier næringsminister Iselin Nybø.

De 480 millionene fordeler seg slik: 

  • 73 millioner til 8 prosjekter i energisektoren
  • 126 millioner til 12 prosjekter i havnæringene
  • 27 millioner til 3 prosjekter i mat- og landbruksindustrien
  • 30 millioner til 4 prosjekter i petroleumsnæringen
  • 28 millioner til 3 prosjekter innen nanoteknologi 
  • 202 millioner til 16 prosjekter i ulike andre industri og tjenestenæringer

Plastfri sminke og sjødyr til medisinske formål

Mange av prosjektene tar i bruk teknologi på nye områder, og bidrar til å løse miljøutfordringer. En slik utfordring er mikroplast fra hverdagsprodukter som havner i havet. Selskapet Microbeads på Skedsmokorset lager små plastkuler som brukes i blant annet maling og kosmetikk. Microbeads får nå penger fra Forskningsrådet til å lage biologisk nedbrytbare kuler til kosmetiske produkter. Microbeads samarbeider med SINTEF. 

Et annet eksempel er Ocean Tunicell AS som skal høste nanocellulose fra sjødyret tunikater. Nanocellulosen har svært høy renhet og kan brukes til medisinske formål. I prosjektet skal produktet videreutvikles til å tas i bruk innen regenerativ medisin til å reparere og fremstille hud og organer. Prosjektet bidrar både til medisinsk teknologi gjennom utnyttelse av biobaserte norske råvarer og muliggjøres gjennom bruk av nanoteknologi.

Høy kvalitet på søknadene

Søknadene holder gjennomgående meget høy kvalitet. Hele 57 % av søknadene kommer fra nye søkere.

– Det har vært viktig for Forskningsrådet å sette midler raskt i arbeid for å holde FoU-aktiviteten oppe gjennom krisen. Vi har i hele 2020 opplevd stor tilsøking fra næringslivet og mange bedrifter ser at forskning og innovasjon er vesentlig for å komme styrket ut av krisen. Vi håper på påfyll av midler nå utover for å fortsette å kunne støtte de beste prosjektene. Det er store potensialer for grønn omstilling og nye næringsmuligheter i prosjektene og aldri har det vært viktigere å holde farten, sier Anne Kjersti Fahlvik, områdedirektør for næringsutvikling og nyskaping i Forskningsrådet. 

Forskningsrådet har i år blant annet innført løpende mottak av søknader fra næringslivet og raskere behandling, slik at prosjektene kan komme fort i gang.

 

Disse prosjektene får finansiering:

Bedrift 

Prosjekttittel 

Innstilt beløp 

Fylke 

Kommune 

ALCOA NORWAY ANS 

BADELand – Recovery of valuable surplus bath components from Aluminium Electrolysis 

   16 000 000  

Nordland 

Vefsn 

ALGIPHARMA AS 

Fermentation Scaleup for Manufacturing of Pharmaceutical Alginate Oligosaccharides 

   16 000 000  

Viken 

Bærum 

BENTELER AUTOMOTIVE RAUFOSS AS 

Digitally-Controlled, Toolless and Flexible Forming 

     8 000 000  

Innlandet 

Vestre Toten 

BORREGAARD AS 

XyloBond: Multi-functional binding additives from wood 

   15 910 000  

Viken 

Sarpsborg 

EBHR AS 

Ebber – Evidence based selection made easy 

   11 122 000  

Vestfold og Telemark 

Horten 

HEMISPHERIAN AS 

GLIX1 - A new drug to treat glioblastoma multiforme (GBM) 

   14 600 000  

Oslo 

Oslo 

HYDRO ALUMINIUM AS 

Profitable and Sustainable Cell Technology for Hydro Aluminium smelters 

   15 950 000  

Oslo 

Oslo 

KONGSBERG MARITIME AS 

Elementkalibrering av sonarer og ekkolodd for enklere produksjon og bedre ytelse 

     6 986 000  

Viken 

Kongsberg 

MAZEMAP AS 

Smart Workspace past Covid-19 

   13 550 000  

Trøndelag 

Trondheim 

MICROBEADS AS 

Spherodegrade: Providing biodegradable spherical monosized  polymer beads to the cosmetics market and beyond 

   11 760 000  

Viken 

Lillestrøm 

MINUENDO AS 

Piezo-Controlled Variable ATTenuator (PiCoVATT) 

     8 100 000  

Oslo 

Oslo 

NORCONSULT AS 

POSIred - Reduksjon av postoperative sårinfeksjoner gjennom utvikling av XR-verktøy 

   15 950 000  

Viken 

Bærum 

ORKLA ASA 

Bærekraftige og funksjonelle produkter fra norske løvtreslag 

     2 363 000  

Oslo 

Oslo 

SEMCON NORGE AS 

Harvesting value from Big data and Digitalization through a Human Systems-Engineering Innovation Framework 

   14 791 000  

Viken 

Kongsberg 

SERCA PHARMACEUTICALS AS 

Development of a novel drug for treatment of myocardial ischemic reperfusion injury (IRI) 

   16 000 000  

Viken 

Bærum 

UBIQ AEROSPACE AS 

Adverse weather mission planning for unmanned aerial vehicles (UAVs) 

   14 910 000  

Trøndelag 

Trondheim 

ECOPROT AS 

MultiFuelLarve - frå organisk restavfall til verdfulle larveprodukt 

     8 800 000  

Nordland 

Meløy 

HARDANGER FJORDFRUKT SA 

Teknologiske løsninger for optimal håndtering av frukt 

     4 600 000  

Vestland 

Ullensvang 

SPERMVITAL AS 

Novel sperm immobilization technology for large scale production of bull semen doses 

   13 500 000  

Innlandet 

Hamar 

HYDROGEN SOURCE AS 

Advances in Subsurface Hydrogen Generation chemistry and conformance control 

     6 650 000  

Oslo 

Oslo 

IWMAC AS 

Data-drevet intelligent styring av bygninger – DASTBYGG 

   15 000 000  

Trøndelag 

Trondheim 

NATIONAL OILWELL VARCO NORWAY AS 

Mooring Optimization for Large Floating Wind Turbines 

     2 300 000  

Agder 

Kristiansand 

NEXANS NORWAY AS 

Future Design of Subsea High Voltage AC Power Cables for Offshore Renewables 

     7 500 000  

Oslo 

Oslo 

STATNETT SF 

Powerline rights-of-way decision support for sustainable corridors: a remote sensing approach 

   14 000 000  

Oslo 

Oslo 

STATNETT SF 

Smart On-Line Health Assessment of Cable Terminations 

     6 100 000  

Oslo 

Oslo 

SUNLIT SEA AS 

Maritim Solkraft 

   14 600 000  

Trøndelag 

Trondheim 

TUNABLE AS 

Real-time DGA 

     7 000 000  

Oslo 

Oslo 

CERMAQ NORWAY AS 

Fish Behaviour 4.0: Transforming fish behaviour into a robust Operational Welfare Indicator for existing and emerging salmon farming systems 

     6 000 000  

Nordland 

Steigen 

LINGALAKS AS 

Appetittstyrt fôringskontroll i oppdrett av laks 

     5 995 000  

Vestland 

Kvam 

ORKLA FOODS NORGE AS 

Optimal processing of macroalgae as a new sustainable food ingredient 

     6 000 000  

Viken 

Fredrikstad 

NORWAY KING CRAB HOLDING AS 

Miljøvennlig transport av levende skalldyr 

     4 400 000  

Troms og Finnmark 

Sør-Varanger 

BRUNVOLL VOLDA AS 

Brunvoll Contra Rotating Propeller on single shaft line for main propulsion 

     7 250 000  

Møre og Romsdal 

Volda 

DNV GL AS 

Remote drone-based ship hull survey 

   15 979 000  

Viken 

Bærum 

IBIZA BOATS AS 

TRANSFORMASJON til el-båt 

   14 300 000  

Agder 

Froland 

ISPAS AS 

ISPAS OMNIA - Neste generasjons fasestyrt multirolle radar 

   15 000 000  

Viken 

Moss 

JOTUN A/S 

Low energy ships by combining innovative air-lubrication solutions with environmentally friendly anti-fouling coating 

   15 000 000  

Vestfold og Telemark 

Sandefjord 

KONGSBERG MARITIME AS 

Maritime 5G 

     9 000 000  

Viken 

Kongsberg 

KONGSBERG MARITIME CM AS 

"Propulsion for the Green Future" 

   16 000 000  

Møre og Romsdal 

Ålesund 

POSICOM AS 

LIACi - Lifecycle Inspection, Analysis and Condition information system 

   11 800 000  

Møre og Romsdal 

Averøy 

GE VINGMED ULTRASOUND AS 

Frontend and transducer technology for next generation cardiovascular ultrasound probes 

     7 320 000  

Vestfold og Telemark 

Horten 

GREINDX AS 

A Novel Liquid Biopsy System 

     9 500 000  

Oslo 

Oslo 

OCEAN TUNICELL AS 

Norwegian Marine Biopolymers as Injectable Hydrogels for Tissue and Organ Repair – TUNIGUIDE 

   12 000 000  

Vestland 

Bergen 

APPLIED PETROLEUM TECHNOLOGY AS 

AI Augmented Analysis in digital biostratigraphy – palynology 

     5 560 000  

Oslo 

Oslo 

ENODO AS 

Structural integrity of PVDF pressure liners 

     6 190 000  

Viken 

Drammen 

KONGSBERG FERROTECH AS 

Subsea Additive Manufacturing for Lifetime Extension 

   10 500 000  

Viken 

Kongsberg 

SCHLUMBERGER INFORMATION SOLUTIONS AS 

Slug Field Model: The Next Generation Field Scale Slug Flow Simulator 

     7 575 000  

Rogaland 

Stavanger