Historisk arkiv

Dagligvaretilsynet og lov om god handelsskikk på plass fra nyttår

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

1. januar 2021 trer lov om god handelsskikk i kraft, og Dagligvaretilsynet opprettes.

Næringsminister Iselin Nybø
Næringsminister Iselin Nybø

- Det er viktig å ha fokus på denne bransjen, ettersom mat og dagligvarer er viktig for forbrukerne. Tilsynet skal ivaretaforbrukernes interesser ved å fremme redelighet, forutsigbarhet og lojalitet ikontraktsforhold, sier næringsminister Iselin Nybø.

Dagligvaretilsynet, som får kontorer sammen med Forbrukertilsynet i Porsgrunn, skal håndheve loven om god handelsskikk som ble vedtatt i mars. Formålet med loven er å redusere konfliktnivået i dagligvarebransjen gjennom å sikre ryddigere forhandlinger og mer forutsigbare avtaler mellom aktørene.

- Loven skal ikke svekke forhandlingsmakten til dagligvarekjedene. Tøffe forhandlinger, der kjedene legger press på leverandørene, er viktig for innovasjon og lavere priser, sier næringsministeren.

6,5 millioner til Dagligvaretilsynet

I statsbudsjettet for 2021 er det bevilget 6,5 millioner kroner i 2021 til Dagligvaretilsynet. Nærings- og fiskeridepartementet er i sluttfasen med å ansette en direktør for det nye tilsynet. I 2021 skal direktøren rekruttere medarbeider og bygge opp organisasjonen. 

Fra nyttår er det engasjert en medarbeider i en midlertidig prosjektstilling i Dagligvaretilsynet, som vil sørge for den daglige driften av tilsynet fram til en direktør er på plass.

- Når det tekniske og organisatoriske kommer på plass, er jeg opptatt av at Dagligvaretilsynet skal ha et konstruktivt samarbeid med relevante aktører i bransjen, sier Nybø.

Dagligvaretilsynet skal først og fremst drive veiledning og informasjonsarbeid overfor aktørene i dagligvaremarkedet. Om dette ikke fører frem kan sterkere virkemidler, som overtredelsesgebyr, tas i bruk.