Historisk arkiv

Forbereder frihandelsforhandlingene med Storbritannia

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Næringsminister Iselin Nybø hadde tirsdag sin første samtale med kollega Conor Burns i det britiske handelsdepartementet.

- Min ambisjon er å forhandle frem en omfattende frihandelsavtale med Storbritannia. Målet er å bevare mest mulig av det tette økonomiske samarbeidet vi har i dag, sier næringsminister Iselin Nybø. 

Storbritannia er Norges viktigste handelspartner etter EU/EØS. I fjor var verdien av norsk vareeksport til Storbritannia på 181 milliarder kroner. Av dette utgjorde olje og gass rundt 150 milliarder kroner, eller 82 prosent av den totale vareeksporten, mens sjømateksporten var på om lag 6,4 milliarder kroner.  

De siste tallene på eksport av tjenester, for 2018, viser at norsk næringsliv i tillegg solgte tjenester for rundt 38 millioner kroner. 

Storbritannias utgang av EU berører også importen, og i fjor ble det importert varer og tjenester for om lag 85 milliarder kroner.  

Uavhengige forhandlinger 

I samtalen påpekte Conor Burns at Norge er en av britenes viktigste handelspartnere, og at partene har kort tid på å forhandle frem avtalen. 

- Norge vil forhandle uavhengig av EU og har som mål å være ferdig innen fristen 31.12.20, sier Nybø.

Omfanget av en ny avtale må ses i sammenheng med den korte forhandlingsperioden. På noen områder vil Norge inngå parallelle løsninger som de EU og Storbritannia blir enige om, eksempelvis når det gjelder godkjenning av varer og på det veterinære området.  

Næringsministeren påpeker likevel at Norge forhandler på egenhånd, og er ikke avhengige av forhandlingene mellom Storbritannia og EU for å kunne ferdigstille avtalen.  

På de områdene hvor vi ønsker å være del av bredere europeiske løsninger vil vi legge inn mekanismer i avtalen som sørger for dette etter hvert som EU og Storbritannia blir enige.