Historisk arkiv

Forlenger unntak fra konkurranseloven for luftfarten på nytt

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Regjeringen forlenger unntaket fra konkurranseloven for luftfarten til 31. desember 2020. Det betyr at SAS, Norwegian og Widerøe kan fortsette å samarbeide om rutetilbudet i denne perioden.

– Det er fremdeles ikke grunnlag for å drive disse rutene på kommersielle vilkår, og det er dermed fortsatt behov for et unntak fra konkurranselovens forbud mot konkurransebegrensende avtaler, sier næringsminister Iselin Nybø.

Regjeringen ga i juni transportbransjen en forlengelse av midlertidig unntak fra konkurranselovens forbud mot samarbeid som begrenser konkurransen. Unntaket skulle gjelde til 30. september 2020 og tillater samarbeid som er nødvendig for å opprettholde samfunnskritiske funksjoner i forbindelse med koronapandemien. Nå blir unntaket gjeldende ut året.

Samferdselsdepartementet har med hjemmel i forskriften inngått et samarbeid med SAS, Norwegian og Widerøe for å sikre et grunnleggende flytilbud mellom regionene og enkelte lokale ruter under covid-19-krisen.